fbpx

Blogikirjoitus 18.11.2019

Osaamisen johtaminen tilitoimistoympäristössä


Osaamisen johtaminen liiketoiminnallisista lähtökohdista on uutta tilitoimistoalalla. Kuinka moni yrityksistä johtaa  osaamista liiketoimintalähtöisesti ja systemaattisesti? Maailma muuttuu nopeasti ja osaamistarpeet sen myötä. Taloushallinnon alalla on tärkeää pysyä muutoksessa mukana.

Miten sinä johdat yrityksesi osaamista? Onko osaamisen johtaminen liiketoimintalähtöistä ja strategiaa tukevaa? Millä tavalla systeemisyys saadaan rakennettua osaamisen johtamiseen?

Ensin on tärkeää tunnistaa tulevaisuuden kannalta keskeiset osaamiset. Millaisella osaamisella esimerkiksi tilitoimistot pärjäävät tulevaisuudessa? Asiantuntijapalveluita pitää olla saatavilla entistä kilpailukykyisempään hintaan sillä asiakkaat ovat valveutuneita hintojen suhteen. Asiakkaat myös vaativat yhä pidemmälle yksilöityjä ja räätälöityjä palveluita, jolloin osaamisen pitää olla kunnossa yksilötasolla.

Tulevaisuuden osaamisen kivijalka on vahvassa ja laaja-alaisessa subtanssiosaamisessa. Ulkoisen laskentatoimen osaaminen on perusta. Sisäisen laskentatoimen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, koska yhä useammat tilitoimistot tarjoavat liikkeenjohtoa tukevia palveluita. Rahoitusosaamisen tarve tulee kasvamaan. Juridista osaamista ei pidä myöskään unohtaa. Alalla tarvitaan laaja-alaista liiketoimintaosaamista, tietoteknisiä taitoja, ohjelmisto- ja järjestelmäosaamista. Myynti- ja markkinointiosaaminen on entistä tärkeämpää, unohtamatta kielitaitoa.

Laaja-alainen osaamisen johtaminen haastaa tilitoimistot uuden äärelle. Tilitoimistojen on rakennettava  johtaminen osaamisen ympärille. Kehittämisen tulee olla strategialähtöistä. Ei riitä, että organisaatiossa mietitään yleisellä tasolla osaamisen johtamista vaan jokaisen on henkilökohtaisesti hahmotettava oma osaaminen. Miten kehitän omaa osaamistani tulevaisuudessa pärjätäkseni työmarkkinoilla?

Organisaation osaamisen johtamisesta oman henkilökohtaisen osaamisen johtamiseen ja seuraamiseen.

Enää ei olla saman työnantajan palveluksessa vuosikymmeniä, vaan työpaikkaa vaihdetaan usein. Tämä tarkoittaa  käytännön tasolla, että osaamisen kehittäminen siirtyy entistä enemmän työnantajalta työntekijälle itselleen. Vaikka osaamisen kehittyminen on tulevaisuudessa entistä enemmän yksilön vastuulla, niin organisaation tulee varmistaa sellaiset rakenteet ja toimintamallit, että tiedon hyödyntäminen on helppoa ja osaamisen kehittäminen yhdessä mahdollistuu.

Erica Svärd, Jamk, OsaavaPK-hanke

Tilitalo Aaltonen

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä on vajaa kolmevuotinen (1.3.2017-31.12.2019) ESR-hanke, jossa parannetaan yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia pk-yrityksille suunnatun henkilöstöjohtamisen valmennusohjelman avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja LUT-yliopisto. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

 

Tyytyväiset asiakkaat

Miksi valitsisit meidät kumppaniksesi?


"Ammattitaitoista sekä erittäin ystävällistä ja ihmisläheistä palvelua."

"Pystyn vaikuttamaan ja seuraamaan asioiden kulkua reaaliajassa hyvän tiedottamisen ansiosta."

"Ikinä ei ole ollut sellaista tunnetta ettei voisi soittaa ja kysyä pienintäkin asiaa."

"Asiantunteva ja nopea palvelu. Voin suositella!"

"Hoitaa asiani niin hyvin ettei meinaa huomatakkaan."

"Homma hoituu, kaikki hyvin. Ei valittamista!"

© 2021 Tilitalo Aaltonen Oy . Kaikki oikeudet pidätetään. Jotain Rotia PRKL