fbpx

Blogikirjoitus 25.11.2019

Verkostot ovat tärkeitä


Mikään organisaatio ei pärjää yksin tämän päivän monimutkaisessa toimintaympäristössä. Verkostoituminen on päivän sana ja tärkeä osa yrityksen strategiaa.

Mikä on yrityksesi verkostostrategia? Miten johdat omia verkostoja? Millä tavalla kehität toimintaa yrityksesi verkostoissa?

Puhutaan verkostotyöstä ja verkostojen johtamisesta. Olemme menossa entistä enemmän pois hierarkisesti johdetuista organisaatioista kohti verkostoyhteiskuntaa. Oman liiketoiminnan johtaminen on erilaista kuin verkostojen johtaminen. Kun yritys aloittaa verkostotyön, niin on hyvä pysähtyä miettimään, mitä se vaatii omalta organisaatiolta? Osaamisvaatimuksia aloitettavalle työlle on myös tärkeä pohtia. Onko organisaatiolla osaamista aloittaa systemaattinen verkostotyö? Verkostojen toimivuuden avaintekijöiden tunnistaminen on tärkeää. Mitkä ovat juuri teidän yrityksen onnistumisen elementtejä verkostotyössä?

Verkostotyö lähtee siitä, että organisoidutaan jonkun toiminnan ympärille. Yleensä, kun tehdään jotakin yhdessä, niin toimijat tunteva toisensa ainakin jollakin tasolla. Kun lähdemme toimimaan yhdessä, niin on tärkeää asettaa yhteinen tavoite. Tavoitteen asetanta vaatii jokaisen verkostossa toimijan osaamisen tunnistamisen. Kun tiedetään osaamispohja ja sitä peilataan tarvittavaan osaamiseen, niin saadaan määriteltyä millaisella osaamisella voidaan lähteä toimintaa viemään eteenpäin kohti asetettuja tavoitteita. Kun osaaminen on määritelty ja tavoitteet asetettu, alkaa luottamuksen rakentaminen yhteiseen tekemiseen. Luottamus rakentuu tekemisen kautta. Tärkeä kysymys kuitenkin on löytyykö kaikilta verkoston jäseniltä pitkäjänteistä sitoutumista asioihin? Maailma muuttuu nopeasti ja pitäisi löytää sellaiset verkostotoimijat, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen toimintaan.

Osaava-PK-hankkeessa on myös mietitty omia verkostoja niiden johtamista. Työpajassa kävi ilmi, että verkostojen johtaminen oli yllättävän haastava aihe jäsentää tarpeeksi yksinkertaiseen muotoon. Jos verkostokartta on monimutkainen, niin se voi kertoa toiminnan monimuotoisuudesta. Lisäksi se voi kertoa, että tarvitaan laaja ja monisyinen verkosto. Toisaalta se voi kertoa myös siitä, että verkostojohtaminen ei ole vielä systemaattista. Kun verkostoja lähdetään tutkimaan ja kehittämään, niin nykytilan kuvaaminen on äärettömän tärkeää.

Tulevaisuus elää verkostoissa. Huolla ja johda omia verkostoja oman strategian mukaisesti. Muista myös, että verkostoissa toiminen on vastavuoroista toimintaa.

Erica Svärd, Jamk, OsaavaPK-hanke

Tilitalo Aaltonen

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä on vajaa kolmevuotinen (1.3.2017-31.12.2019) ESR-hanke, jossa parannetaan yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia pk-yrityksille suunnatun henkilöstöjohtamisen valmennusohjelman avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja LUT-yliopisto. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

 

Tyytyväiset asiakkaat

Miksi valitsisit meidät kumppaniksesi?


"Ammattitaitoista sekä erittäin ystävällistä ja ihmisläheistä palvelua."

"Pystyn vaikuttamaan ja seuraamaan asioiden kulkua reaaliajassa hyvän tiedottamisen ansiosta."

"Ikinä ei ole ollut sellaista tunnetta ettei voisi soittaa ja kysyä pienintäkin asiaa."

"Asiantunteva ja nopea palvelu. Voin suositella!"

"Hoitaa asiani niin hyvin ettei meinaa huomatakkaan."

"Homma hoituu, kaikki hyvin. Ei valittamista!"

© 2021 Tilitalo Aaltonen Oy . Kaikki oikeudet pidätetään. Jotain Rotia PRKL