fbpx

Blogikirjoitus 10.09.2021

Yritysmuodon valinta ja vaihtaminen


Yritystä perustettaessa yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä jatkon kannalta. Valintaan vaikuttavat niin toimiala, toiminnan laajuus kuin esimerkiksi perustajien lukumäärä. Suosituimmat yritysmuodot Suomessa ovat patentti- ja rekisterihallituksen tilastojen (4.1.2021) mukaan osakeyhtiö (261 316), yksityinen elinkeinonharjoittaja (227 712), asunto-osakeyhtiö (89 679) ja kommandiittiyhtiö (25 411).

Yritysmuodon valinta on tärkeää, koska se vaikuttaa yrityksen verotukseen, kasvumahdollisuuksiin sekä siihen, kuinka paljon yrittäjä käyttää itse aikaansa hallinnollisiin tehtäviin. Ehdottomasti yleisimpiä muotoja ovat osakeyhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja, joiden välillä on selvästi eroja verotuksessa, hallinnoinnissa sekä ajankäytössä. 

Yrittäjäksi yksin vai yhdessä? 

 

Sopiva yritysmuoto löytyy usein kohtalaisen helposti, mutta joskus voi joutua pohtimaan enemmänkin kahden sopivan vaihtoehdon välillä. Yksi ratkaiseva tekijä vaihtoehtojen rajaamiseen on yrittäjien määrä. Suomessa mahdollisista yritysmuodoista avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat muotoja, jotka vaativat vähintään kaksi perustajaa. Lisäksi on osakeyhtiö, jonka voi perustaa yksin, mutta jolla tulee olla nimetty varajäsen perustajan lisäksi. 

Yleisin yritysmuoto yksin yrittämiselle on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tällainen tekijä on henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaansa itsenäisesti omaan lukuunsa ja omissa nimissään. Hänellä voi olla työntekijä, mutta useimmiten toimii yksin. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tuottaa henkilökohtaista tuloa ja on siten yrittäjä, ei yritys. Muodosta käytetään usein puhekielessä nimitystä toiminimiyrittäjä tai toiminimi

Vaikka yritystä lähtisi perustamaan yksin, on joskus osakeyhtiö järkevä ratkaisu. Osakeyhtiössä tulee perustajan lisäksi olla yksi varajäsen, jonka ei välttämättä tarvitse kuulua muutoin yrityksen toimintaan. Suurin ero osakeyhtiössä on se, että osakkaat vastaavat yrityksestä vain sijoittamallaan pääomalla. Tällöin esimerkiksi konkurssitapauksessa yrityksen velat eivät siirry luonnolliselle henkilölle. Osakeyhtiö on oiva valinta, kun yritykselle halutaan kasvua – sijoittajien on helppo liittyä mukaan. Kun toiminimi, sivutoiminen yrittäjä ja yksityinen elinkeinonharjoittaja tekevät henkilöistä ansiota, osakeyhtiö kartoittaa varoja yritykselle. Tällöin yrittäjä voi nostaa itselleen verotettavaa palkkaa ja loppu jää yrityksen voitoksi, mikä on kannattavaa kun tulosta tehdään enemmän. Yritysmuotona osakeyhtiö on Suomen yleisin ja sitä kautta luo myös markkinoinnillista uskottavuutta. 

Jos yritystä on perustamassa useampi henkilö, on vaihtoehtoja useampi. Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä vähintään yksi äänetön yhtiömies. Äänetön sijoittaa panoksensa rahana tai rahanarvoisena osuutena, eli työpanos yksin ei riitä. Vastuunalainen yhtiömies sen sijaan vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista koko omaisuudellaan, mutta myös päättää yrityksen asioista. Avoin yhtiö on yhtiö, jossa kaikki yhtiömiehet, kaksi tai useampi, vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista. 

Näiden kahden edellä mainitun yhtiön lisäksi useampi henkilö voi perustaa myös osuuskunnan. Osuuskunta on yritysmuoto, joka harjoittaa jonkinlaista taloudellista toimintaa, josta on hyötyä sen jäsenille. Osuuskunta on kärjistettynä kannattavaa silloin, kun isompi porukka haluaa kokeilla yrittämistä ja perustaa kevyemmän yrityksen omilla osaamisalueillaan tasavertaisilla oikeuksilla. Kun osuuskunta on tarpeeksi suuri (alle 15% omistusosuus henkilöä kohden) ja jäsenet ovat työsopimuslain alaisessa työsuhteessa, heitä ei pidetä virallisesti yrittäjinä.

Yritysmuodon vaihtaminen

 

Liiketoiminnan kehittyessä ja kasvaessa voi tulla aiheelliseksi yritysmuodon vaihtaminen. Kun alkaa suunnittelemaan yritysmuodon vaihtamista, on eri vaihtoehtojen ja ajankohdan mietintään hyvä käyttää aikaa sekä asiantuntija-apua. Huonosti suunniteltu muutos voi johtaa mm. veroseuraamuksiin.

Vaikuttavia asioita on useita. Keskeistä yritysmuodon vaihtamisessa on yritysmuodon vaikutusten huomioiminen omistajien asemaan, velkavastuuseen, vakuuksiin ja verotukseen.

​​Osakeyhtiötä ei voi ilman veroseuraamuksia muuttaa toiseksi yritysmuodoksi, vaan muutos johtaa siihen, että osakeyhtiö purkautuu verotuksessa. Osuuskunta taas voidaan muuttaa esimerkiksi osakeyhtiöksi ilman että sitä tarvitsee purkaa. Näin ollen on tärkeää pitää mielessä kaikki ne seuraukset jotka yritysmuodon vaihtamisesta voi seurata.

Yritysmuodon vaihtaminen toiminimestä osakeyhtiöksi

Yleisin yritysmuodon muutos on vaihtaminen toiminimestä osakeyhtiöksi. Liiketoiminnan kasvaessa tai muuttaessa muotoaan toiminimi ei enää välttämättä ole kaikista optimaalisin yritysmuoto. Yleisin ajatusmalli onkin, että toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on verotuksen kannalta katsottuna kannattavaa, kun yritystoiminnan tulos on noin 35 000 euroa tai enemmän.

Muutosprosessi alkaa osakeyhtiön perustamissopimuksen laatimisella, jossa toiminimiyrittäjä sitoutuu sijoittamaan toiminimen käytössä olevan yritysvarallisuuden perustettavaan osakeyhtiöön apporttina eli muuna kuin rahasijoituksena. Osakeyhtiön perustamissopimus liitteineen toimitetaan yhdessä osakeyhtiön perustamisilmoituksen kanssa kaupparekisteriin ja yhtiö syntyy, kun yhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin on suoritettu. Uuden yritysmuodon voimaantulopäivästä lähtien myös verotuksessa toimitaan uuden yritysmuodon mukaan.

Olemme apunasi yritysmuodon valinnassa tai sen vaihtamisessa

 

Palvelumme kattavat kirjanpidon sekä palkkahallinnon lisäksi yrityksen laskutuksen, maksatuksen ja reskontranhoidon palvelut. Tarjoamma asiantuntijapalveluita aina yrityksen perustamisesta veroneuvontaan ja tilinpäätöksen laadinnasta talousjohdon raportointipalveluihin saakka. Meillä on käytössämme useampi taloushallinnon ohjelmisto, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme sopivan palvelupaketin yrityksen koosta riippuen.

Palveluidemme kulmakivi on osaava, ammattitaitoinen ja kouluttautunut henkilöstö, joka pyrkii olemaan yrityksen tukena kaikissa tilanteissa. Jatkuvasti päivittyvä lainsäädäntö ja automaatio haastavat meitä kehittämään toimintaamme ja palvelemaan yrityksiä ja yrittäjiä entistä monipuolisemmin. Arjen kiireiden keskellä pyrimme säilyttämään Tilitalo Aaltosen positiivisen ja iloisen palveluasenteen. Meillä on aina aikaa pysähtyä kuuntelemaan asiakkaidemme toiveita. 

Tervetuloa tutustumaan tarkemmin toimintaamme ja palveluihimme – ole meihin yhteydessä, niin jutellaan lisää. 

Tyytyväiset asiakkaat

Miksi valitsisit meidät kumppaniksesi?


"Ammattitaitoista sekä erittäin ystävällistä ja ihmisläheistä palvelua."

"Pystyn vaikuttamaan ja seuraamaan asioiden kulkua reaaliajassa hyvän tiedottamisen ansiosta."

"Ikinä ei ole ollut sellaista tunnetta ettei voisi soittaa ja kysyä pienintäkin asiaa."

"Asiantunteva ja nopea palvelu. Voin suositella!"

"Hoitaa asiani niin hyvin ettei meinaa huomatakkaan."

"Homma hoituu, kaikki hyvin. Ei valittamista!"

© 2021 Tilitalo Aaltonen Oy . Kaikki oikeudet pidätetään. Jotain Rotia PRKL