Palvelut

Yrityksen perustaminen


”Yritys on yleisessä kielenkäytössä käytetty yhteisnimike yhden tai useamman henkilön harjoittamalle, yleensä taloudellista hyötyä tavoittelevalle toiminnalle.”

Aloitusvaiheessa on paljon asioita ja kysymyksiä, joihin varsinkin aloittavat yrittäjät törmäävät. Eteen voi myös myöhemmässä vaiheessa tulla tarve muuttaa yritysmuotoa toimintaasi paremmin palvelevaksi. Me olemme mukanasi jo alkuvaiheesta lähtien, oli sitten kysymyksessä mikä tahansa yhtiömuoto toiminimestä osakeyhtiöön. Autamme sinua tarvittaessa kaupparekisteriasioissa, pöytäkirjojen laadinnassa sekä muissa viranomaisilmoituksissa koko yrityksesi elinkaaren ajan.